Duyurular

...

Yaz Okulu Duyurusu

Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 8. maddesinde belirtildiği üzere;  “Öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders alınabilir. Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir.” 

Yaz okulundan alınan dersin içeriği, kredisi ve uyumunda herhangi bir uyuşmazlık olması, dersin eşdeğer sayılmaması öğrencinin sorumluluğunda olup; öğrencinin yaz okulunda kayıt yaptırdığı üniversitenin kriterlerine göre başarılı olması gerekmektedir. Örneğin bizim kriterlerimizde DD harf notu şartlı geçmekte iken sizin kayıt yaptırdığınız üniversitede DD harf notu başarısız ise, yaz okulunda başarısız olmuş olursunuz. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde kayıt yaptıracaksanız farklı fakültelerden ders alabilirsiniz, ancak aldığınız derslerin çakışmaması gerekmektedir.  Vakıf üniversitelerden ders almayı düşünen öğrencilerimiz, ilgili vakıf üniversitesinin en düşük puanının daha yüksek olması gerekmektedir. Yönetmeliği açıp okuyamayacak öğrencilerimiz için ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

Yaz öğretimi MADDE 8 – (Değişik:RG-18/6/2018-30452) (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla yaz öğretiminden toplamda en fazla 3 ders başka bir üniversitenin programından alınabilir. Öğrencinin almak istediği dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yaz okulundan alıp başarısız olduğu derslerin notları değerlendirmeye alınmaz.