Tanıtım

Tanıtım

 

 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007 yılında üniversitemiz içindeki yerini almış ve ilk öğrencilerini 2008-2009 akademik yılında almaya başlamıştır. Fakülte misyon olarak, modern hukuk bilgisine sahip, bilinçli ve yüksek karakterli hukukçular yetiştirmeyi hedef almıştır. Bu amaçla, eğitim öğretim programında teorik derslerin yanı sıra mahkeme kararlarının tartışıldığı pratik çalışmalar, öğrencilerin katıldığı forum ve çalışma grupları, avukatlık bürolarında doğrudan staj ve yabancı dilde mesleki dersler gibi uygulamalara da yer verilmektedir.

Hukuk eğitimi denildiğinde akla sadece mevzuatın öğrenilmesi gelmemelidir. İyi bir hukukçu olmak için, kanunları bilmek yeterli değildir. Fakültemizdeki eğitimin esasını, ezbercilikten uzak duran, hukuki olayları ve sorunları akıl, mantık ve vicdan terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten hukukçuların yetiştirilmesi oluşturmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 19.02.2007 tarih ve 2007/11760 sayılı kararnamesi ile 21 Mart 2007’de kurulmuştur. 2008-2009 akademik yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci sayısı şu an itibariyle 23’ü yan dal olmak üzere 1180’e ulaşmıştır. 

Uzmanlaşmayı, derinleşmeyi, araştırma yeteneğinin geliştirilmesini amaçlayan lisansüstü eğitim programı fakültemiz bünyesinde ilk kez 2013-2014 akademik yılında açılmıştır. Özel Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını içeren lisansüstü eğitimin kapsamı, 2015-2016 akademik yılı bahar döneminde açılan Özel Hukuk Doktora Programı ile genişletilmiştir.