Yayın Kurulu ve Danışmanlar Kurulu

 

Editör Kurulu

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK (Editör)

Ar. Gör. M. Fatih CENGİL (Editör Yardımcısı)

Ar. Gör. Furkan ÖZDEMİR (Editör Yardımcısı)

Ar. Gör. Muhammed Zahid DOĞANAY (Editör Yardımcısı)

Ar. Gör. Esra BULUT (Editör Yardımcısı) 

Ar. Gör. Yiğit ÇELİK (Editör Yardımcısı)

Ar. Gör. Tahsin MAVZER (Editör Yardımcısı)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet DEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Zeki OKUR (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ömer KORKUT (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Erdal YERDELEN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. A. Aslı BİLGİN (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Nurcihan ÖZDOĞAN (Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışma Kurulu

 Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Mehmet DEMİR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. İsmail DEMİR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku ABD
Prof. Dr. Ertan DEMİRKAPI
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. İbrahim ERMENEK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD
Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. Cemil KAYA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD
Prof. Dr. İsmail KIRCA
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Ömer KORKUT,
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. Zeki OKUR
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Prof. Dr. Gülriz UYGUR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD
Prof. Dr. Erdal YERDELEN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuku ABD
Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD
Doç. Dr. Azime Aslı BİLGİN
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD
Doç. Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD
Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD
Doç. Dr. Nurcihan ÖZDOĞAN
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD