Ders Kataloğu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU
1. YIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
HKZ 101 Anayasa Hukuku 4 4 10
HKZ 102 Medeni Hukuk 4 4 10
HKZ 103 Hukuk Başlangıcı 3 3 8
HKZ 104 Roma Hukuku 2 2 4
HKZ 106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 4
UIN101 İngilizce I 2 2 2
UTD101 Türk Dili I 2 2 2
I. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 113 Türk Yargı Sistemi 3 3 4
HKU 103 İktisat I 3 3 4
HKU 105 Sosyal Bilimlere Giriş 3 3 4
HKU 107 Uygarlık Tarihi 3 3 4
HKU 109 Uluslararası Siyasi Kuruluşlar 3 3 4
HKU 111 Psikolojiye Giriş 3 3 4
HKU 115 Legal Terminology 3 3 4
HKU 117 Felsefe ve Genel Sosyoloji 3 3 4
II. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 106 Anayasa Yargısı 3 3 4
HKU 104 İktisat II 3 3 4
HKU 108 Dernek ve Vakıflar Hukuku 3 3 4
HKU 110 Türk Siyasi Tarihi 3 3 4
HKU 112 Muhasebe 3 3 4
HKU 114 Etkili Konuşma ve Hitabet 3 3 4
HKU 116 Sosyal Psikoloji 3 3 4
HKU 122 Hukuki Metinler ve Adli Yazışma 3 3 4
YILSONU KREDİ/AKTS TOPLAMI 31 60
2. YIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
HKZ 201 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 4 4 8
HKZ 202 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 4 8
HKZ 203 İdare Hukuku 4 4 8
HKZ 204 Uluslararası Hukuk 3 3 7
HKZ 205 Genel Kamu Hukuku 2 2 6
HKZ 206 Türk Hukuk Tarihi 3 3 7
III. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 201 Hukuk Metodolojisi 3 3 4
HKU 203 Kamu Maliyesi I 3 3 4
HKU 205 Kriminoloji 3 3 4
HKU 207 Avrupa Birliği Hukuku I 3 3 4
HKU 209 Medya ve Kişilik Hakları 3 3 4
HKU 211 Temel Bilgi Teknolojileri 3 3 4
HKU 213 Osmanlıca Hukuk Metinleri-I 3 3 4
HKU 217 Mesleki Yabancı Dil I 3 3 4
HKU 219 Introduction to Public Law 3 3 4
IV. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 202 Tüketici Hukuku 3 3 4
HKU 204 Kamu Maliyesi II 3 3 4
HKU 230 Çevre Hukuku 3 3 4
HKU 232 Avrupa Birliği Hukuku II 3 3 4
HKU 234 Hukuk Dili 3 3 4
HKU 236 Hukuk Davası Uygulamaları 3 3 4
HKU 240 Osmanlıca Hukuk Metinleri-II 3 3 4
HKU 242 Mesleki Yabancı Dil II 3 3 4
HKU 244 Introduction to Private Law 3 3 4
HKU 246 Hukuk Etiği 3 3 4
YILSONU KREDİ/AKTS TOPLAMI 32 60
3. YIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
HKZ 301 Eşya Hukuku 3 3 7
HKZ 302 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) 2 2 4
HKZ 303 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler) 4 4 8
HKZ 304 Medeni Usul Hukuku 3 3 7
HKZ 305 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 3 3 7
HKZ 306 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3 3 7
HKZ 307 İdari Yargılama Hukuku 2 2 4
V. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 301 Mali Hukuk I 3 3 4
HKU 303 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 3 4
HKU 305 Çocuk Hukuku 3 3 4
HKU 307 İmar Hukuku 3 3 4
HKU 309 AİHM Yargısı Hukuku 3 3 4
HKU 311 Genel Hukuk Tarihi 3 3 4
HKU 313 Hukuk ve Ekonomi 3 3 4
HKU 315 Introduction to Common Law 3 3 4
HKU 317 Mesleki Yabancı Dil III 3 3 4
VI. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 302 Mali Hukuk II 3 3 4
HKU 304 Rekabet Hukuku 3 3 4
HKU 306 Atipik Sözleşmeler 3 3 4
HKU 308 İslam Hukuku 3 3 4
HKU 310 Karşılaştırmalı Hukuk 3 3 4
HKU 312 Sağlık Hukuku 3 3 4
HKU318 EU Law 3 4
HKU 314 Uluslararası Ceza Hukuku 3 3 4
YILSONU KREDİ/AKTS TOPLAMI 32 60
4. YIL
Kodu Dersin Adı T U K AKTS
HKZ 401 Ceza Usul Hukuku 3 3 7
HKZ 403 Kıymetli Evrak Hukuku 2 2 4
HKZ 405 Uluslararası Özel Hukuk 3 3 7
HKZ 407 İcra İflas Hukuku 3 3 7
HKZ 409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 3 7
HKZ 411 Miras Hukuku 2 2 4
HKZ 413 İnsan Hakları Hukuku 2 2 4
HKZ 415 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku 2 2 4
VII. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 401 Adli Tıp 3 3 4
HKU 403 Avukatlık Hukuku 3 3 4
HKU 405 Banka Hukuku 3 3 4
HKU 407 Taşıma Hukuku 3 3 4
HKU 409 Şirket Yoğunlaşmaları Hukuku 3 3 4
HKU 411 Bilişim Hukuku 3 3 4
HKU413 Arabuluculuk 3 3 4
HKU 415 Human Rights Law 3 3 4
VIII. YARIYIL UZMANLIK DERSLERİ (EN AZ 8 AKTS)
HKU 402 Avukatlık Uygulamaları 3 3 4
HKU 404 Sermaye Piyasası Hukuku 3 3 4
HKU 406 Tebligat Hukuku 3 3 4
HKU 408 Hukuk ve Edebiyat 3 3 4
HKU 410 İhale Hukuku 3 3 4
HKU 412 İnfaz Hukuku 3 3 4
HKU 414 Türk Dış Ticaret Hukuku 3 3 4
HKU 416 Law Firm Legal Terminology 3 3 4
YILSONU KREDİ/AKTS TOPLAMI 32 60