Dergi Künye

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(ÇÜHAD)

 

Hakkında

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılacak Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (ÇÜHAD)'nin, yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayımlanması planlanmaktadır. Hukuk alanında çalışmalar yapan araştırmacıların çalışmalarını beklemekteyiz.

 

Amaç ve Kapsam

Dergide hukuk ve/veya hukukla ilişkilendirilebilen disiplinler arası nitelikteki bilimsel çalışmalar, özellikle araştırma makaleleri, karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri, kitap incelemeleri ve çeviriler yayımlanmaktadır. ÇÜHAD ile hukuk alanında ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olmak üzere yalnızca elektronik ortamda yayımlanan hakemli bir dergidir. Bu dergi adı “ÇÜHAD” kısaltmasını kullanmaktadır.

 Derginin yayın dili, Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi'nde, Türkçe hazırlanmış çalışmalara ek olarak, Yayın Kurulu'nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde (Almanca, İngilizce, Fransızca vb.) hazırlanmış bilimsel çalışmaların yayımlanması da mümkündür.

 

Makale gönderimi ve ayrıntılı bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuhad adresini ziyaret edebilirsiniz. 

İletişim:cuhad@cu.edu.tr