Dekanlık

 

DEKAN

Prof .Dr. MEHMET DEMİR

 

1969 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Adana-Seyhan ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmasının ardından, lisansüstü aşamalara devam ederek, yüksek lisans ve doktora derecelerini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medenî Hukuk) anabilim dalında elde etti. 1991-1993 yılları arasında Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen hâkim adaylığına giriş sınavlarını ve staj aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra, 1994–1997 yılları arasında Kayseri / Yahyalı Adliyesi’nde ve T.C. Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkimlik görevlerinde bulundu.

İzleyen süreçte, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığınca oluşturulan bilimsel jüri üyeleri nezdinde girdiği aşamalı (yazılı ve sözlü) sınavlarda başarılı bulundu. Daha sonra, Hâkimler ve Savcılar Yüksel Kurulu’nca da muvafakat verilmesi üzerine, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 1997 yılı Mart ayında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medenî Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna naklen ataması yapıldı. 2005 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın yürüttüğü doçentlik eser inceleme ve sözlü sınavlarını geçerek medenî hukuk doçenti unvanını kazandı. 2010 yılında ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, aynı Fakültenin Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalında profesör kadrosuna yükseltildi.       

Hâlen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medenî hukuk profesörü ve Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, geçmiş dönemlerde T.C. Sağlık Bakanlığı’nda sağlık-bilişim hukuku danışmanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nde NOTEV müdürlüğü görevlerini de yerine getirmiş olan Profesör Demir’in akademik ve bilimsel çalışma alanlarını, özel hukukun medenî hukuk ve borçlar hukuku ana dalları başta olmak üzere, disiplinlerarası bir hukuk dalı alanı olarak öne çıkan sağlık ve tıp hukukuna özgü güncel hukuksal sorunlar oluşturmaktadır.

 

 

 

 

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN

1984, Osmaniye/Kadirli doğumludur. 2002 yılında lisans öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve yüksek lisans tezini "Alacağın Toptan Temliki” konusunda hazırlamıştır. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalında doktora öğrenimine başlamış, Müteselsil Sorumluluk alanında hazırlamış olduğu  tez çalışması ile 2014 yılı Ekim ayında doktorasını tamamlamıştır. 2016 yılı Nisan ayında Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

 

 

 

 

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA 

Adana ili Saimbeyli İlçesinin Gökmenler Köyünde doğdum. İlk ve Orta öğrenimini Kozan İlçesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1999 yılında mezun oldum.

2004 yılında İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde AB Kamu Alımları Hukuku konulu programı bitirdim. Bu arada 2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalında master (LLM) çalışmalarıma başladım ve 2006 yılında bitirdim.

2010-2012 yılları arasında İngiltere’de University Of Birmingham’da Master of Business Administration (MBA) International Business alanında master derecelerini “merit” derece ile bitirdim.

2013 yılının Haziran ayında “Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi” konulu doktora tezini savunarak Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim dalında doktora (Phd) derecesini aldım.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Tetkik Hakimi olarak çalıştım. 2016 Eylül ayından itibaren aynı Genel Müdürlükte Daire Başkanı olarak çalıştım.

Siyasi Etik Kanunu, Siyasetin Finansmanı Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarının hazırlanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı "Bilim Komisyonu"nda üye olarak yer aldım. Mayıs 2016'da Londra'da yapılan "Anti-Corruption Summit"'te "Senior Representative" olarak görev aldım. Adalet Akademisinde "Uluslararası Mahkemeler ve Yargılama Usulü" dersi ile "Yargı Sistemleri" konusunda dersler verdim.

Eylül 2017’den itibaren Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak atandım. Burada Burada Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İmar Hukuku, AİHM Yargı Hukuku, Kamu İhale Hukuku dersleri verdim. 

 

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ 

Dr. Cengiz KURT  

Kahramanmaraş’ta doğdu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Ayrıca 19 Mayıs Üniversitesinde Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim dalında da Yüksek Lisans yapmıştır. Atatürk Üniversitesi Adalet meslek yüksekokulunu da tamamlamış olan Dr. Cengiz KURT Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı’ndaki doktora eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır.

Yüksek mühendis olan Dr. Cengiz KURT aynı zamanda SPK Gayrimenkul değerleme uzmanı, iş güvenliği uzmanı ve ulusal ve uluslararası sertifikalı ilk yardımcı uzmanı olup Uluslararası Sertifikalı Profesyonel yönetim Danışmanı ve birçok kariyer sertifikalarına sahiptir.

Özel sektör yanında, Başbakanlık ve Bakanlıklar da Üst düzey yöneticilik ve bakan danışmanlıkları yapmıştır. Halen Çukurova üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri olarak görev yapmakta olan Cengiz KURT Ç.Ü de birçok farklı birimlerde yönetici pozisyonunda görevler yapmıştır. Birçok Kamu Kuruluşlarına Yönetici Liderlerin Protokol ve Sosyal Davranışlar ve Seminerler vermekte olup, Kamu Personel Yükselme sınavlarında eğitici olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

Yüksekokullarda Halkla ilişkiler, İletişim, Yönetici sekreterliği, Protokol ve sosyal davranış kuralları, Mesleki yazışma, Davranış Bilimleri, Araştırma yöntem ve teknikleri ve İş Güvenliği derslerinde öğretim görevlisi olarak bulunmuş olup SPK sınavlarına yönelik gayrimenkul mevzuatı ve dar kapsamlı sermaye piyasası ile ilgili derslerde vermektedir.

Çukurova Üniversitesi Mezunları Derneği (ÇÜMED) Genel Başkanı, Çukurova Yükseköğretimi Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı Yön. Kur. Üyesi, Çukurova Yükseköğretimi Güçlendirme ve Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Adana Valiliği İnsan Hakları İl Kurul Üyesi, TUDUB ( Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) üyesi, Çukurova Tarım Makineleri Mezunları ve İmalatçıları Derneği Üyesi, Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AEP eğitimcisidir.

 

Aynı zamanda Yeminli Bilirkişi dir.