Duyurular

...

YAZ OKULU HAKKINDA

Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim sınav yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere;  “Öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders alınabilir. Dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir.” Yaz okulundan alınan dersin içeriği, kredisi ve uyumunda herhangi bir uyuşmazlık olması, dersin eşdeğer sayılmaması öğrencinin sorumluluğunda olup; dersler hakkında herhangi bir tereddüt yaşanması durumunda, Fakültemiz Eğitim Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN’dan bilgi alınabilir.