Duyurular

...

UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMLERİ HAKKINDA

 

UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku alanlarında uzman arabuluculuk eğitimleri verilecektir. Talep olması halinde diğer uzmanlık alanlarında da (Banka ve Finans Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, Enerji ve Maden Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İnşaat Hukuku, Spor Hukuku) eğitimler açılabilecektir.

Arabulucular iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanlarının herhangi biri veya tamamında eğitim alıp uzman arabulucu olabilecekleri gibi bu alanların beraberinde eğitim aldıkları özel uzmanlık alanlarından en fazla ikisinde uzman arabulucu olabilmektedirler.

24/04/2023 tarihinde iş hukukunda uzman arabuluculuk ile sınırlı olmak üzere eğitimlerin başlaması Daire Başkanlığınca uygun görülmüştür. Diğer uzmanlık eğitimlerinin başlayış tarihi ile ilgili güncel durumlar buradan paylaşılacaktır.

Düzenlenen eğitimlere yalnızca arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular başvurabilmektedir. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar ARASİS (arabuluculuk eğitim yönetim sistemi) üzerinden Katılım Belgesini alabilecektir.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitim ücreti KDV dahil 6000 TL olup; 20 saat Uzman Arabuluculuğa Giriş, 24 saat Teorik ve 4 saat Uygulama Eğitimi olmak üzere toplam 48 saat olup, bir ders saati; 45 dakika ders, 15 dakika ara olmak üzere toplam 60 dakikadır. Katılımcıların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşunca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça eğitim süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

 

Dersler, (09.00-23.00) saatleri arasında ve günlük 8 saati geçmeyecek şekilde blok ders yapılmadan verilecektir. Günlük 5 saatten fazla yapılacak eğitimlerde, beşinci saatten sonra bir saat ara verilecektir.

Eğitime Katılım Ücreti katılımcının Adı/Soyadı, TC Kimlik Numarası ve “Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programı Ücreti” şeklindeki açıklamayla birlikte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki (IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09) nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir. Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu ve Arabulucular sicil numarası/Arabulucu Uyap ekran görüntüsünün cuarabuluculuk@gmail.com adresine gönderilmesi ile kaydınız yapılmış olacak ve kayıt yaptıranlara eğitim tarihleri bildirilecektir. Eğitimlere 24/04/2023 haftasında başlanacaktır.

Sormak istediğiniz soruları cuarabuluculuk@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Eğitim Koordinatörlüğü