Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Komiserliği Eğitimi

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ

           Eğitime Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

·         T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

·         En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olunduğuna dair mezuniyet belgesi.

·         Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (Eğitimi ücreti 1000,00 TL (KDV Dâhil) olup, Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki (IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09) nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları, EFT ödemelerinde alıcı adı kısmında "Hukuk Fakültesi-Konkordato Komiserliği Eğitimi" yazması gerekmektedir.).  

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun konkordato hükümlerinin 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleriyle uğradığı değişikliklerle konkordato kurumunun hukukumuzda uygulaması oldukça artmıştır. Uygulamada çok karşılaşılan bu hukuki kurumun hem mali yönü hem de pozitif hukuk çerçevesinde etraflıca öğrenilmesi ilgililer için oldukça önem arz etmektedir. Bu açıdan fakültemiz, “Konkordato Komiserliği Eğitimi”ni T.C. Adalet Bakanlığının eğitimi vermeye yetkili kurumu olarak bu eğitimi düzenlemektedir.

Adres: Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gültepe Mah. Balcalı Kampüsü Sarıçam/Adana