Uzlaştırma Eğitimi

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ  PROGRAMI

 

Programın Amacı:

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Eğitime Kimler Katılabilir:

Aşağıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup yine aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar Uzlaştırmacı olabilir.

Fakülteler:

§  Hukuk Fakültesi

§  Siyasal Bilgiler Fakültesi

§  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

§  İşletme Fakültesi

§  İktisat Fakültesi

Dersler:

§  Anayasa Hukuku

§  Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

§  Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

§  Ceza Muhakemesi Hukuku

§  Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

§  Ticaret Hukuku

§  İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

§  Borçlar Hukuku

 

Programın Süresi:

Ceza Hukukunda Uzlaştırmacı Eğitimi Programının toplam süresi 48 saattir.

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

 

Devamsızlık sebebiyle veya gruplara kaydı yapıldıktan sonra ortaya çıkacak başka sebeplerle kaydın silinmesi durumunda eğitim ücreti iade edilmez.

 

 

Ders Saatleri:

Hafta Sonu: Başlangıç:09:00 Bitiş: 18:00

Program Ücreti:

1200,00 TL (KDV Dahil)

 

Program Yeri:

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Balcalı Kampüsü, Sarıçam/Adana

 

Program Tarihleri:

 

Uzlaştırmacı Eğitimleri 24 Nisan 2019-30 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihi bu programa göre Kasım ayından sonra olacaktır.

 

Ön kayıt yaptıran herkese kendine uygun zaman (hafta içi-haftasonu) seçme imkanı tanınarak eğitim alması sağlanacaktır.

 

İlk grup 27 Nisan 2019 tarihinde eğitime başlayacaktır.

 

İkinci grup 18 Mayıs-2 Haziran 2019 tarihleri arasında eğitimini tamamlayacaktır.

 

Üçüncü gruptan itibaren (10 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır) hafta içi ve hafta sonu grupları tercihlerine göre eğitimlerine devam edecektir. Bu tarihten itibaren pazartesi günü başlayıp cumartesi günü sona erecek olan (günde 8 saat) gruplarımız da başlayacaktır.

 

Başvuru Evrakları:

 

1)      Dilekçe

2)      Mezuniyet belgesi, Hukuk Fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin onaylı belge.

3)      Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. Eğitim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (Eğitimi ücreti 1200,00 TL (KDV Dâhil) olup,   Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki (IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09) nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları, EFT ödemelerinde alıcı adı kısmında "Hukuk Fakültesi- Uzlaştırmacı Eğitimi" yazması gerekmektedir. Eğitim ücreti kayıt yapıldıktan sonra yatırılacaktır.

İletişim :

 

E-Mail: cukurovahukukuzlasma@gmail.com

 

Tel: 0322 338 61 11

       0322 338 60 73 Dahili 301