İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK

EĞİTİM PROGRAMI

KAYIT İLANI

7036 sayılıİş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinde, “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olma" dava şartının getirilmesinin ardından Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesince İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitim Programı açılmıştır. Düzenlenen programa yalnızca arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular başvurabilecektir. Eğitim programı her ihtimalde açılacaktır.

Sertifika Programının toplam süresi 36 (otuzaltı) saattir. Programımız 18 (onsekiz) saatlik teori ve 18 (onsekiz ) saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Derslerin süresi 50 (elli) dakikadır.

Eğitimler en fazla 24 (yirmi dört) kişiden oluşan gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihleri: Eğitimler ardı ardına açılacak olup, sınıflar başvuru sırasına göre oluşturulacaktır. Eğitimlere listelerin Adalet Bakanlığına gönderilmesi ve onaylanmasına bağlı olarak hemen başlanacaktır.  Eğitimlere hafta sonu sabahtan başlanacak olup, hafta içi eğitimlerinde ise Avukat/Arabulucu arkadaşların çalışmaları dikkate alınarak öğleden sonra yapılacaktır. Eğitim saatleri ayrıca paylaşılacaktır.

Eğitimler ardı ardına kesintisiz olarak açılacağı için, kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Program, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sertifika Programı Katılım Ücreti: 1.250,00 TL (KDV dâhil)

Sertifika Programı Katılım Ücreti kesin kayıt sırasında, katılımcınınAdı/Soyadı, TC Kimlik Numarası veÇukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Programı Ücreti”şeklindeki açıklamayla birlikte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Hukuk Fakültesi’nin Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi’ndeki(IBAN NO: TR87 0001 0016 9025 5940 2050 09)nolu hesabına yatırılacaktır. Adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.

Sertifika Programına Kesin Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler:

-Kesin Kayıt Formu /ilk gün ders sırasında doldurulacaktır.

-Sertifika Programı Katılım Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu

-Arabulucular sicil numarası/Arabulucu Uyap Ekran görüntüsü

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Adayın E-mail adresi ve telefon numarası

  • Gerekli olan belgelerin, önce aşağıda belirtilen iletişim numarasına e-mail zahidoganay@gmail.com adresine taranarak gönderilmesi veya whatsap yolu ile gönderilmesi daha sonra eğitime gelirken birlikte getirilip ve ilgili asistan arkadaşa teslim edilmesi gerekmektedir
  • Belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır. Belgelerinde eksiklik bulunanların kaydı yapılmayacaktır. Katılımcılar belgelerinde yer alan bilgilerin eksik olmasından ve doğruluğundan sorumludur.
  • Eğitim Yeri:
  • Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
    Balcalı Kampüsü, Sarıçam/Adana
    Başvuru Formu Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sayfasının İlanlar bölümünde yer almaktadır.
  • İletişim için: Arş. Gör Zahid Doğanay GSM: 0507 675 1580