Yayın Kurulu ve Danışmanlar Kurulu

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

 

Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ

Prof. Dr. Mustafa AVCI

Prof. Dr. Bülent KENT

Prof. Dr. Zeki OKUR

Prof. Dr. Ömer KORKUT

Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI

Doç. Dr. Erdal YERDELEN

Dr. Öğr. Üy. Nurcihan DALCI ÖZDOĞAN

Dr. Öğr. Üy. Dursun Ali DEMİRBOĞA

 

 

Danışmanlar Kurulu / Advisory Board

(Soyadı sırasıyla)

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD

Prof. Dr. Mustafa AVCI

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ABD

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD

Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD

Prof. Dr. Cemil KAYA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD

Prof. Dr. İsmail KIRCA

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Prof. Dr. Gülriz UYGUR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD

Doç. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ABD