Dergi Künye

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Sahibi

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Adına

Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ

 

Sorumlu Müdür

Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ

 

Editör

Prof. Dr. Ömer KORKUT

 

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. M. Fatih CENGİL

Arş. Gör. Ecem KİRKİT

Arş. Gör. Furkan ÖZDEMİR

 

 

İletişim Adresi

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Balcalı Kampüsü, Sarıçam/ADANA

Tlf: 0 322 338 70 03

0 322 338 76 66

Faks: 0 322 338 60 73

e-posta: cuhfdergisi@gmail.com

 

 

Sayfa Tasarımı

 

 

Kapak Tasarımı

 

 

Baskı

 

 

ISSN

2148-7340

 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir, Fakülteyi bağlamaz.